IELTS

Liên hệ

Luyện Thi Chứng Chỉ Quốc Tế IELTS, TOEFL IBT

I.TOEFL nghĩa là gì? – TOEFL là viết tắt của: “Test Of English As A Foreign Language” – Là tiêu chuẩn do Mỹ lập ra để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh dành cho những người sống ở các nước mà ngôn ngữ chính của họ không phải…
1