Chúng tôi gọi đây là “huấn luyện” tiếng Anh chứ không phải là dạy

Không chỉ học, Tiếng anh Platerra là một quá trình huấn luyện. Giúp cải thiện kyũ năng mềm, kỹ năng sống cho trẻ em và học sinh.

Nâng cao chất lượng cuộc sống. Là 1 hành trình học rất vui vẻ và hạnh phúc