Liên hệ

Cở sở 1:

431 Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức

Cở sở 2:

1 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, TP Thủ Đức

Liên hệ với trung tâm