Nhập Từ Khoá

Trại hè quốc tế 9-11t

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

0

TRẠI HÈ QUỐC TẾ

2 tháng

TRẠI HÈ QUỐC TẾ 1. Giới thiệu khóa học Trại hè quốc tế là một khóa học tiếng anh “đặc biệt” của Anh ngữ Platerra dành cho trẻ em, với việc sử dụng các chương trình đào tạo Steam. Nhằm mang lại một phương pháp giáo dục hiện đại kết hợp giữa học tập và