Nhập Từ Khoá

True Talking kids từ 6-8t

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

0

Anh ngữ thiếu nhi (Premary) từ 6-8t

Anh ngữ thiếu nhi (Premary) từ 6-8t 1. NỀN TẢNG ANH NGỮ VỮNG CHẮC NGAY TỪ BƯỚC ĐẦU Thiếu nhi là lứa tuổi tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên. Các em tiếp nhận ngôn ngữ mà không hề nhận ra rằng mình đang học ngôn ngữ đó. Các em hoàn toàn bắt chước