Nhập Từ Khoá

True Talking kids từ 9-11t

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

0

TRUE TALKING KIDS TỪ 9-11T

TRUE TALKING KIDS TỪ 9-11T 1. NỀN TẢNG ANH NGỮ VỮNG CHẮC NGAY TỪ BƯỚC ĐẦU Thiếu nhi là lứa tuổi tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên. Các em tiếp nhận ngôn ngữ mà không hề nhận ra rằng mình đang học ngôn ngữ đó. Các em hoàn toàn bắt chước phát âm,