Nhập Từ Khoá

TRUE TALKING TEENAGER TỪ 14-15T

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

0

TRUE TALKING TEENAGER TỪ 14-15T

TRUE TALKING TEENAGER TỪ 14-15T 1. NỀN TẢNG ANH NGỮ VỮNG CHẮC Cơ hội của tương lai Ngay tại một đất nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính thức, tiếng Anh vẫn được xem là “lingua franca” – một thứ ngôn ngữ chung cho những người có xuất xứ khác nhau. Khả