Nhập Từ Khoá

TRUE TALKING TEENAGER TỪ 14-15T

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

0

TRUE TALKING TEENAGER TỪ 14-15T

Nội dung học: Các bài học xoay quay các nội dung khá quen thuộc, gần gũi và phù hợp với học viên tuổi teens. Học viên sẽ được cũng cố thêm về vốn từ, cấu trúc câu và ngữ pháp cơ bản. Đặc biệt hơn, Học viên sẽ được luyện phản xạ nghe nói thông