Nhập Từ Khoá

True Talking Adults

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

App luyện nghe tiếng anh
10

True Talking Adults

True Talking Adults là khóa học giao tiếp ứng dụng thực tiễn được thiết kế với 4 cấp độ mục tiêu: Beginner, Elementary, Intermediate và Upper Intermediate. CẤP ĐỘ GIAO TIẾP NGHE NÓI BEGINNER (A1+) Nội dung: Các bài học được thiết kế dựa trên các chủ đề đàm thoại hằng ngày với mục đích