Nhập Từ Khoá

True Talking Adults

Kiểu Xem

Hiển thị kết quả duy nhất

App luyện nghe tiếng anh
0

True Talking Adults

True Talking Adults 1. Giới thiệu khóa học True Talking Adults là khóa học giao tiếp ứng dụng thực tiễn được thiết kế với 4 cấp độ mục tiêu: Beginner, Elementary, Intermediate và Upper Intermediate. 2. Các cấp độ của giao tiếp tiếng anh 2.1 CẤP ĐỘ GIAO TIẾP NGHE NÓI BEGINNER (A1+) Nội dung: