Buổi chia sẻ “TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI” dành cho các giáo viên

Buổi chia sẻ “TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI” dành cho các giáo viên giúp nắm bắt tâm lý học viên, áp dụng trong việc giảng dạy. Cả nhà có câu hỏi gì thì liên hệ  để được giải đáp nhé !