Trải nghiệm Boardgame

Các Thầy Cô Platerra cùng trải nghiệm game trí tuệ để áp dụng vào chương trình giảng dạy trên lớp, mỗi bài giảng sẽ trở nên thú vị và sinh động hơn. Cả nhà cùng theo dõi nhé!