Nhập Từ Khoá

post

HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN PLATERRA TRẢI NGHIỆM POINTS OF YOU

HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN PLATERRA TRẢI NGHIỆM POINTS OF YOU

Tại Platerra, ngoài việc các học viên được học tập, vui chơi trong một môi trường tốt nhất thì bên cạnh đó, việc trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ và tư duy thái độ cho mỗi thành viên trong “Ngôi nhà chung” Platerra cũng là điều quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu!!
Hôm nay, tất cả nhân viên của từng bộ phận đã được trải nghiệm POINTS OF YOU: Một công cụ tuyệt vời giúp chúng ta phát triển bản thân, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng đón nhận cơ hội và nhìn nhận vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau!
Platerra tin rằng, với sứ mệnh xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện nhất sẽ lan toả nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp đến cho cộng đồng.
Một số hình ảnh :

Trả lời

Your email address will not be published.