Nhập Từ Khoá

post

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PLATERRA TUYỂN DỤNG 2022

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PLATERRA TUYỂN DỤNG 2022

1. 𝑮𝒊𝒂́𝒐 𝒗𝒊𝒆̂𝒏
2. 𝑺𝒂𝒍𝒆 – 𝒎𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒈𝒆𝒓
3. 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏/𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒗𝒖̣.
4. 𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏.
5. 𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒔𝒊𝒏𝒉
Cv gửi về gmail : hr@platerra.edu.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ đến số : 0939268358

Trả lời

Your email address will not be published.