Từ Vựng Chuyên Ngành Thương Mại

06/02/2023

0/5 (0 Reviews)
Kinh tế tăng trưởng cùng với xu hướng thương mại hóa và toàn cầu hóa hiện nay; đã làm tăng nhu cầu học tiếng Anh thương mại. Bạn muốn có vốn từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại sâu và rộng; để có cơ hội giao tiếp với các doanh nhân nước ngoài? Vậy thì hãy cùng học từ vựng tiếng Anh thương mại với Platerra trong bài viết tiếp theo nhé!

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với các thuật ngữ đơn giản như bán; mua và giá, hãy học các từ tiếng Anh về giao dịch tại đây.

Từ vựng tiếng Anh về nhiều các loại hình công ty

Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần dường như đã quá quen thuộc. Có các loại hình công ty khác không? Học từ vựng tiếng anh thương mại để biết rõ hơn nhé! Limited liability company: Công ty trách nhiệm hữu hạn Co-operative: Hợp tác xã Joint-stock company: Công ty cổ phần Joint venture company: Công ty liên doanh Partnership: Công ty hợp danh State-owned enterprise: Doanh nghiệp nhà nước Private company: Công ty tư nhân [caption id="attachment_3310" align="aligncenter" width="3334"]Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại[/caption]

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại - Từ vựng tiếng Anh về các phòng ban trong công ty

Customer service Department: Phòng Chăm sóc khách hàng Financial Department: Phòng Tài chính Sales Department: Phòng Kinh doanh, phòng bán hàng Purchasing Department: Phòng mua bán Information Technology Department: Phòng Công nghệ thông tin Accounting Department: Phòng Kế toán International Relations Department: Phòng Quan hệ quốc tế Product Development Department: Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm Audit Department: Phòng Kiểm toán International Payment Department: Phòng Thanh toán quốc tế Administration Department: Phòng Hành chính Human Resource Department: Phòng Nhân sự Local Payment Department: Phòng Thanh toán trong nước

Từ vựng tiếng Anh về các chức vụ trong công ty

[caption id="attachment_3307" align="aligncenter" width="1024"]Có thể giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng trong mối quan hệ với các công ty thương mại; là điều cần thiết cho tất cả vị trí mà bạn làm. Có thể giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng trong mối quan hệ với các công ty thương mại; là điều cần thiết cho tất cả vị trí mà bạn làm.[/caption] Có thể giao tiếp tiếng Anh trong văn phòng trong mối quan hệ với các công ty thương mại; là điều cần thiết cho tất cả vị trí mà bạn làm. Dưới đây là từ vựng tiếng Anh thương mại cho các công việc được tuyển dụng của từng công ty. Dưới đây là các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại - chức vụ công ty: Founder: Người sáng lập Board of Directors: Hội đồng quản trị Chief Executive Officer (CEO): Giám đốc điều hành Personnel manager: Trưởng phòng nhân sự Secretary: Thư ký Marketing manager: Trưởng phòng marketing Director: Giám đốc Chief Information Officer (CIO): Giám đốc thông tin Deputy/Vice Director: Phó Giám đốc Deputy of Department: Phó Phòng Vice president (VP): Phó chủ tịch Finance manager: Trưởng phòng tài chính Head of Department: Trưởng phòng President (Chairman): Chủ tịch Accounting manager: Trưởng phòng kế toán Executive: Thành viên ban quản trị Chief Operating Officer (COO): Trưởng phòng hoạt động Representative: Người đại diện Production manager: Trưởng phòng sản xuất Chief Financial Officer (CFO): Giám đốc tài chính

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại - Từ vựng tiếng Anh về các hoạt động thương mại khác

Telegraphic transfer: Chuyển tiền bằng điện tín Financial policies: Chính sách tài chính Transaction: Giao dịch Instant cash transfer: Chuyển tiền ngay tức thời Transfer: Chuyển khoản Overdraft : Sự rút vượt quá số dư, dự thấu chi Confiscation: Tịch thu [caption id="attachment_3309" align="aligncenter" width="2464"]Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thương mại Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kinh tế thương mại[/caption] Do business with: Kinh doanh/làm ăn với Conversion: Chuyển đổi tiền/chứng khoán Deposit: Nộp tiền Mail transfer: Chuyển tiền bằng thư Withdraw: Rút tiền Outward payment : Chuyển tiền đi Inward payment: Chuyển tiền đến Economic cooperation: Hợp tác kinh doanh

Từ vựng THUẬT NGỮ tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh kinh tế thương mại

Các thuật ngữ tiếng Anh thương mại này thường được sử dụng trong công việc; khi làm việc với đối tác hoặc khi soạn thảo các tài liệu kinh doanh. Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực này, đừng bỏ qua những từ vựng tiếng Anh thương mại sau đây.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thuật ngữ 1

Home/ Foreign market: Thị trường trong nước/ ngoài nước Financial year: Tài khoá Regular payment: Thanh toán thường kỳ Account holder: Chủ tài khoản International economic aid: Viện trợ kinh tế quốc tế Billing cost: Chi phí hoá đơn Circulation and distribution of commodity: Lưu thông và phân phối hàng hoá Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thuật ngữ 2

[caption id="attachment_3311" align="aligncenter" width="2560"]Financial policies: Chính sách tài chính Financial policies: Chính sách tài chính[/caption] Holding company: Công ty mẹ Capital accumulation: Sự tích luỹ tư bản Confiscation: Tịch thu Affiliate/ Subsidiary company: Công ty con Financial policies: Chính sách tài chính Gross National Product (GNP) : Tổng sản phẩm quốc dân Distribution of income: Phân phối thu nhập Unregulated and competitive market: Thị trường cạnh tranh không bị điều tiết Financial policies: Chính sách tài chính The openness of the economy: Sự mở cửa của nền kinh tế Economic cooperation: Hợp tác kinh tế Earnest money: Tiền đặt cọc Customs barrier: Hàng rào thuế quan

Lời kết

Trên đây là các thông tin về các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành về kinh doanh kinh tế thương mại. Hy vọng bài viết của Platerra đã giúp ích được cho bạn biết thêm kiến thức về tiếng Anh. Và nếu bạn đang cần cải thiện tiếng Anh của mình; thì đừng quên liên hệ ngay với Platerra; để biết thêm về các khóa học của chúng tôi. Chúng tôi tự hào về các khóa học đặc biêt; với học phí siêu tiết kiệm và hấp dẫn. Đồng thời giúp bạn cải thiện trình độ tiếng Anh siêu tốc đấy!

Bài viết cùng danh mục

Gọi ngay cho chúng tôi!