Liên hệ

  • Address

    431 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức

  • E-mail

    info@platerra.edu.vn

  • Phone

    (028) 6681 0058

  • Find Us On

Liên hệ với trung tâm chúng tôi